Terug naar verkooplocaties

Zuyderzee Asperges

Let op: het is soms erg druk bij deze kraam, het kan zijn dat er geen asperges meer voorradig zijn. Check vooraf eerst even de facebook pagina van Zuyderzee Asperges.

Het stukje grond , waar Simon en Titus Galema hun asperges verbouwen, is een voormalig buitendijks stuk. Eeuwenlang trachten de Blokzijler boeren er bij hoogzomer, hun pinken te weiden of een snee gras te winnen, doch elke keer, bij hoogwater nam de Zuyderzee het weer met hetzelfde gemak terug. In tegenstelling tot de andere polders in Flevoland heeft onze Noordoostpolder geen randmeer. Zodoende loopt dit buitendijkse land nu naadloos over in het nieuwe polderland. In 1936 is men begonnen de dijk van Lemmer naar Kadoelen via Urk aan te leggen. In 1942 viel de polder droog en in 1943 werden de eerste 100 cultuurboerderijen bebouwd van waaruit de polder in cultuur werd gebracht.

Pake Michiel kwam in ’42 als pionier naar de polder en hij was later één van de eerste 100 gelukkigen die in 1947, bij de eerste uitgifte, een boerderij kreeg toegewezen. Hij noemde zijn nieuwe boerderij de ‘Titus Brandsma Hoeve’. Het was een gemengd bedrijf met 22ha met zandgrond. In de vijftiger jaren, echter , hebben de domeinen 2/3 deel van de kavel gediepploegd zodat deze bonte kavel nu zand, zavel en kleigrond heeft. In de zeventiger jaren kreeg pake de gelegenheid om het betreffende stukje buitendijksland (3 ha) te kopen. De grondsoort van het perceel is humusrijk blokzijlerzand. Het fijnste zand ter wereld, zodat het ook in droge tijden, via capulaire opstijging niet uitdroogt. Uitermate geschikt voor asperges.

In 1981 heeft heit Simon, de tweede generatie, de boerderij overgenomen. In 1988 is hij omgeschakeld ‘naar biologisch’. Hoewel het gemengde karakter is gebleven worden er nu geen koeien meer gemolken maar loopt er een kleine koppel vleesvee, dat via huisverkoop verkocht wordt. Daarnaast worden er bloemkool en aardappels verbouwd. En sinds 2007, op dit voormalig buitendijkse zuyderzeeperceel, asperges.

De tweede en de derde generatie, heit Simon en zoon Titus, zijn samen de firmanten van de asperge v.o.f. De oppervlakte asperges groeit gestaag en bedraagt nu de helft van het perceel.

Er worden zowel witte als groene asperges geteeld. Er staat een kraam op het erf waar de asperges verkocht worden.Verkoopt de volgende producten: